บ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ